De Meldcode Implementeren & Borgen

Cursusduur: 1 dag (2 dagdelen)
Studiebelasting: 10 uur
Niveau: MBO / HBO werk- en denkniveau
Deelnameprijs: 395,00
Incompany aanvraag
De Meldcode Implementeren & Borgen

  • Waar loopt u tegen aan in het gebruik van de Meldcode kindermishandeling? 
  • Hoe wordt de meldcode door uw medewerkers gebruikt? 
  • En hoe houdt u KMH op de Agenda? 
Deze vragen vormen het uitgangspunt van deze cursus.
 
Na een korte opfris-quiz gaan we dieper in op de stappen 2 en 3 van de meldcode en route 2 (collega’s - grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kinderen) van de meldcode branche kinderopvang.
 
  • U leert aan de hand van werkvormen en groepsdiscussie hoe u uw medewerkers vaardiger kunt maken in signalering, verslaglegging en het bespreekbaar maken van vermoedens van vormen van geweld en verwaarlozing in de opvoeding. 
  • Ook is er speciale aandacht voor hoe medewerkers onderling in gesprek gaan over hun eigen handelen ten aanzien van kinderen. 
  • Hoe licht u ouders in over de meldcode? 
  • Hoe gaat u om met privacy en dossiervorming? 
  • En hoe verder na een melding? 
  • Hiernaast komt de samenwerking met Veilig Thuis aan bod.

Programma


9.15 - 9.30 uur

Inloop met koffie en thee

9.30 - 11.00 uur

Inventariseren leervragen, voorwaarden, huidige stand van zaken binnen jouw organisatie - opfris quiz

11.00 - 11.15 uur

Pauze

11.15 - 12.30 uur

Hoe houd ik KMH op de Agenda? Collegiaal overleg & onderling signaleren, stap 2 & Route 2; een veilig thuis en advies vragen 

12.30 - 13.30 uur

Lunch

13.30 - 14.45 uur

Stap 3: praten met ouders over gedrag. Ouders inlichten over de meldcode.

14.45 - 15.00 uur

Pauze

15.00 - 16.15 uur

Privacy, dossiervorming samenwerken met Veilig Thuis. Plan van aanpak KMH op de agenda 2017-2018

16.15 - 16.30 uur 

Afronding en evaluatie

16.30 uur

Afsluiting

Doelgroep

De cursus Meldcode Implementeren & Borgen is bedoeld voor leidinggevenden, managers en aandachtsfunctionarissen.


Vooropleiding

De deelnemer heeft minstens een voorlichting of training over de meldcode gehad of de deelnemer is werkzaam als aandachtsfunctionaris.  

Leerdoelen

De deelnemers maken een plan van aanpak:
Kindermishandeling op de agenda in 2017-2018, waarbij de volgende vragen centraal staan: Waar staan we en hoe nu verder?

Literatuur

Deelnemers worden verondersteld bij aanvang van de training de Meldcode en het eigen protocol te kennen.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep B.V. / Trainers Huiselijk Geweld en Training en Advies over Opvoeden.