Kop-opleiding deBabyspecialistisch coach

Cursusduur: 6 dagen
Studiebelasting: 65 uur
Niveau: MBO+ / HBO werk- en denkniveau
Deelnameprijs: 1.950,00
Incompany aanvraag
De Kop-opleiding deBabyspecialistisch® coach leidt je op tot coach voor deBabyspecialisten® in de kinderopvangbranche. Geheel in de lijn van het Akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang zoals afgesproken door het ministerie van SZW, BOinK, de Brancheorganisatie Kinderopvang, CNV Zorg en Welzijn, FNV Zorg en Welzijn en MOgroep, voorzien wij daarmee in de borging van de kwaliteit van opvang voor baby’s. Wil jij bijdragen aan verdere professionalisering van het vak: pedagogisch medewerker, specifiek het babyspecialisme, in Kinderopvang? Ben je zelf een gecertificeerd deBabyspecialist? Lijkt het ‘coachen on the job’ van beroepskrachten jou een mooie uitdaging? In deze zesdaagse opleiding komt de benodigde kennis, vaardigheden en uiteraard jouw grondhouding als coach aan bod. In de lijn van Akkoord IKK wordt het noodzakelijk geacht om de ontwikkeling van de kwaliteit van het individuele kind te volgen ofwel ontwikkelingsgericht te werken. Er wordt toegewerkt naar;

*   Kind-mentor-koppeling
*   Intensivering van overleg met ouders
*   Het leveren van pedagogisch maatwerk
*   Het structureel volgen van ontwikkeling van beroepskrachten

Opvang van baby’s vraagt specifieke competenties en kennis van pedagogisch medewerkers en de kwaliteit van de beroepskrachten. Kennis over de ontwikkeling van baby’s en passende vaardigheden van pedagogisch medewerkers zijn van groot belang. Net als het behoud van kwaliteit en borgen van nieuwe kennis. Deze 6-daagse scholing zal je inhoudelijke kennis vergroten met betrekking tot het kijken, observeren en handelen richting de baby's, hun ouders en je collega deBabyspecialisten. De Pedagogisch coach voor deBabyspecialist is na deze opleiding uitgerust om deze taken te kunnen vervullen in samenwerking met medewerkers en management.

Programma

Opbouw opleiding: 
Deze bestaat uit 6 dagen met de volgende thema’s:

Dag 1: Baby’s en babyspecialisme
Dag 2: Kwaliteit van babyopvang en ‘coaching on the job’
Dag 3: Coachen, basishouding en methodieken
Dag 4: Monitoren van de kwaliteit van beroepskrachten
Dag 5: deBabyspecialist en pedagogisch partnerschap
Dag 6: deBabyspecialist en permanente educatie 

De praktijk leert dat het blijven monitoren, kijken naar eigen handelen en dus kijken naar jezelf noodzakelijk is om een hoog niveau Babyspecialisme te kunnen garanderen en te blijven leveren.De opleiding vindt plaats door middel van kennisoverdracht, rollenspel, oefening en integrale huiswerkopdrachten op de werkvloer.
Iedere opleidingsdag start om 9.30 uur en eindigt om 17.00 uur.

Doelgroep

De Kop-opleiding Baby-specialistisch coach is bedoeld voor ervaren pedagogisch medewerkers die gecertificeerd Babyspecialist zijn en zich verder willen ontwikkelen, een passie hebben om bij te willen dragen aan de kwaliteit van Kinderopvang.


Vooropleiding

Minimaal een afgeronde MBO 4 opleiding, ervaring in de Kinderopvang en MBO+ / HBO werk- en denkniveau.

Leerdoelen

Na het afronden van de opleiding is deBabyspecialist opgeleid tot coach voor beroepskrachten in het werkveld met baby’s. Dit betekent dat hij of  zij een houding als coach heeft ontwikkeld, kennis heeft  opgedaan van verschillende coach-methodieken en -instrumenten en dat hij of zij vaardigheden heeft ontwikkeld om pedagogisch medewerkers te coachen in het behoud van kwaliteit van pedagogisch maatwerk met betrekking tot baby’s en beroepsontwikkeling.

Te behalen competenties:
In deze opleiding krijgen deBabyspecialisten theoretische kennis en praktische vaardigheden aangereikt om deze specialisatie te begeleiden en weten de pedagogisch medewerker te motiveren tot een consequent lerende grondhouding. Hierbij is er aandacht voor ontwikkeling, zorg en pedagogisch handelen m.b.t. de baby en communicatie met ouders.
*deBabyspecialistisch coach heeft kennis over de interactieve vaardigheden die aansluiten op de ontwikkeling van 0-1 jarigen.
*deBabyspecialistisch coach herkent signalen van baby’s, kan deze duiden, toelichten aan pedagogisch medewerkers en hen ondersteunen in de adequate uitvoering hiervan.
*deBabyspecialistisch coach werkt vanuit een complementaire en contextuele visie op pedagogisch handelen en pedagogisch partnerschap.
*deBabyspecialistisch coach heeft middelen en technieken tot zijn beschikking die bruikbaar zijn voor het ondersteunen van pedagogisch medewerkers en kan - indien gevraagd - deze tevens overdragen aan ouders.
*deBabyspecialistisch coach in Kinderopvang kent de competenties van deBabycoach® voor ouders en weet hier op een adequate manier mee samen te werken.
*deBabyspecialistisch coach heeft handvatten om de Babyspecialist intrinsiek te motiveren signaal nieuwsgierig te werken, in plaats van symptoom bestrijdend.
*deBabyspecialistisch coach heeft oog voor de complexiteit van het werkveld van de Kinderopvang, is bekend met wetgeving en ontwikkeling in deze sector. 

Literatuur

Bij deze opleiding wordt gebruik gemaakt van een uitgebreide reader, welke bij de opleidingsprijs is inbegrepen. De deelnemers worden verzocht 3 boeken aan te schaffen van de literatuurlijst. Dit wordt tijdens de eerste bijeenkomst besproken.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep B.V. / Lindekracht.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Het is voor kinderopvangorganisaties mogelijk om een licentie af te nemen. Niet alleen is dit een enorme winst voor de baby’s die op dat moment worden opgevangen in het kinderdagverblijf, maar tevens laten zij aan potentiële klanten zien, dat  zij zich gespecialiseerd hebben in een kwalitatief goede opvang van baby’s. Onder de licentie mag het kinderdagverblijf zichzelf promoten met gelicentieerde deBabyspecialisten®. Meer informatie over de voorwaarden sturen wij graag toe of kijk hier voor een uitgebreidere tekst. Wanneer een organisatie voor kinderdagopvang de licentie afneemt houdt dit in dat deze organisatie garant staat voor kwalitatief goede en deskundige baby-opvang, een gedragscode heeft afgesproken, licentiekosten betaald en de beschikking heeft over logo’s en materialen voor deBabyspecialist®.

Het minimum aantal deelnemers is 6, het maximum aantal deelnemers is 12. Bij minder dan 6 aanmeldingen gaat de opleiding niet door.