Opleiding tot deBabyspecialist® in kinderopvang

Cursusduur: 6 dagen
Studiebelasting: 8 uur per maand voor voorbereiding en huiswerk
Niveau: MBO of hoger
Deelnameprijs: 1.890,00
Incompany aanvraag
Dit opleidingstraject voldoet aan de eisen zoals gesteld door de wet IKK en is aanbevolen door de CAOpartners Kinderopvang
____________________________________________________________________________________________________________


Werken met de allerkleinsten is een roeping.
Zo benoemen pedagogisch medewerkers het vaak ook: 'Mijn hart ligt bij baby’s'. 

 
Pedagogisch medewerkers krijgen veel ondersteuning op het gebied van taalstimulering en thema-gericht werken. Er is dus volop scholing gericht op peuters. Vreemd genoeg is er weinig aandacht voor de groep kinderen die het kwetsbaarste zijn: baby’s. Het scholingsaanbod dat er is, richt zich met name op gedrag en minder op sfeer en relatie. Terwijl juist die elementen zo belangrijk zijn voor de opvang van baby’s.
 
In deze opleiding tot deBabyspecialist® ga je als pedagogisch medewerker de zoektocht aan naar hoe jij je zo goed mogelijk kan afstemmen op iedere baby. De theoretische kennis en de praktische vaardigheden die het belang van deze afstemming onderbouwen, worden op een prettige manier aangeboden. Als pedagogisch medewerker werkzaam op een horizontale of verticale groep ga je aan de slag met nauwkeurige observaties, deskundige analyses en onderzoek je welke reacties helpend zijn als antwoord op de behoeften van baby’s. Vanuit een complementaire visie worden nieuwe inzichten aangereikt en vaardigheden ontwikkeld die in de praktijk meteen bruikbaar zijn.
 
Deze opleiding vergroot en verdiept kennis en vaardigheden van pedagogisch medewerk(st)ers, geeft hun handvatten om voor baby’s in de kinderopvang iets bijzonders te kunnen betekenen en inspireert hen om zichzelf te blijven ontwikkelen. 

Een belangrijk onderdeel in deze opleiding is hechting. Meer over dit onderwerp, leest u hier.

INCLUSIEF DUNSTAN-CERTIFICAAT
Dit opleidingstraject is ook inclusief het 'Certificaat Dunstan Babytaal voor professionals' : naast kennis, hiermee verwerf je het recht om de Babytaal in de werksituatie te gebruiken.

EXTRA VAKBLAD
Cursisten vanaf 2018 ontvangen een jaar lang gratis het tijdschrift KIDDO.
Lees hier een artikel van juni 2017 zoals verschenen in de KIDDO over de babyspecialist.

ORGANISATIELICENTIE: Kinderdagverblijven kunnen ook een complete organisatie-licentie verwerven om zich te kunnen profileren als Babyspecialistisch kinderdagverblijf. Zie bij Aanvullend.
Deelnemers beoordelen deze opleiding met een 9!
Reacties van cursisten:
 • "Geweldige cursus. Enorm interessant en veel nieuwe informatie."
 • "Inspirerend en motiverend"
 • "Leuke, leerzame opleiding

Programma

Deze innovatieve opleiding duurt 6 dagen. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Visie op baby’s
 • Pré en perinatale psychologie: invloed van vroege levenservaring op de baby
 • Pedagogische methoden, technieken en materialen
 • Stress-reductie van de baby in kinderopvang
 • Toegewijde interactie; tempo, aandacht en communicatie
 • Hechting: veiligheid versus uitdaging, stimuleren of faciliteren?
 • Baby’s van deze tijd, ouders van deze tijd: natuurlijk ouderschap en kinderopvang
 • Ik als deBabyspecialist; visie, basishouding, gespreksvaardigheden en zelfreflectie
De diepgang van de opleiding maakt deze tot een intensieve training die in korte tijd een blijvende gedragsverandering in gang zet. Dit wordt bewerkstelligd door een aanbod van werkvormen, het inzetten van huiswerk en een verdiepende reflectie op eigen handelen.

Voor een globale dagindeling, klik hier.

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers die in het kindercentrum met baby's (gaan) werken.


Vooropleiding

De opleiding tot deBabyspecialist® is een aanvulling op de reguliere basisopleiding zoals vereist in de kinderopvang.
 
Basisvoorwaarden voor toelating zijn:

 • Minimaal een afgeronde MBO-opleiding
 • Aantoonbaar affiniteit en werkervaring met baby's

Leerdoelen

Na het afronden van de opleiding is de pedagogisch medewerker uitgegroeid tot deBabyspecialist® in kinderopvang. Zowel haar kennis over ontwikkeling als behoeftes van baby’s is uitgebreid, ook is ze zich bewuster van alle mogelijkheden die ze heeft en zal ze dit in de praktijk laten zien.
 

 • deBabyspecialist® heeft kennis over de ontwikkeling van 0-1 jarigen.
 • deBabyspecialist® herkent (verborgen) signalen van baby’s, kan deze duiden, uitleggen aan derden en hierop adequaat reageren.
 • deBabyspecialist® werkt vanuit een complementaire en contextuele visie.
 • deBabyspecialist® heeft middelen en technieken tot zijn beschikking die bruikbaar zijn in de groepssituatie en kan - indien gevraagd - deze overdragen aan de ouder.
 • deBabyspecialist® zal zich indien nodig laten ondersteunen door een deBabycoach®.

Literatuur

Bij deze opleiding wordt gebruik gemaakt van een uitgebreide reader, welke bij de opleidingsprijs is inbegrepen.
Daarnaast kunt u op eigen gelegenheid titels van de facultatieve literatuurlijst aanschaffen.

Als extraatje ontvangen cursisten vanaf 2018 een gratis abonnement voor een jaar op het vakblad KIDDO.

Accreditatie

Deelnemers krijgen het officiële certificaat deBabyspecialist® van Logavak Opleidingsgroep B.V / Lindekracht én het officiële  'Certificaat Dunstan Babytaal voor professionals' : naast kennis, hiermee verwerf je het recht om de Babytaal in de werksituatie te gebruiken.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

ORGANISATIE-LICENTIE

Het is voor kinderopvangorganisaties mogelijk om een organisatie-licentie af te nemen. Niet alleen is dit een enorme winst voor de baby’s die op dat moment worden opgevangen in het kinderdagverblijf, maar tevens laten zij aan potentiële klanten zien, dat zij zich gespecialiseerd hebben in een kwalitatief goede opvang van baby’s. Onder de licentie mag het kinderdagverblijf zichzelf promoten met gelicentieerde deBabyspecialisten®.
Meer informatie over de voorwaarden sturen wij graag toe of kijk hier voor een uitgebreidere tekst.
Wanneer een organisatie voor kinderdagopvang de licentie afneemt houdt dit in dat deze organisatie garant staat voor kwalitatief goede en deskundige baby-opvang, een gedragscode heeft afgesproken, licentiekosten betaald en de beschikking heeft over logo’s en materialen voor deBabyspecialist®.