Webinar: Privacy in de Professie: Huisarts

Cursusduur: 2,5 uur, 16.00-18.30 uur
Studiebelasting: 2 uur
Niveau: HBO werk- en denkniveau
Docenten: mr. Jolanda van Boven
Deelnameprijs : 195,00
Incompany aanvraag
AVG in de praktijk: Keurslijf óf Kans?

In de gezondheidszorg is de ontwikkeling op gang gekomen om vooral multidisciplinair samen te werken. Professionals moeten gegevens over de cliënt/ patiënt kunnen uitwisselen. De AVG wordt vaak ervaren als belemmerende wetgeving die integraal samenwerken bepaald niet bevordert. Deze interpretatie en toepassing van de AVG is echter onjuist. De AVG is een prachtige wet ter bescherming van de privacy die samenwerking niet hoeft te belemmeren. Tijdens het webinar worden de zorgvuldigheidseisen van de AVG besproken, ook in relatie tot de privacy en het beroepsgeheim. De cursisten ontvangen praktische handvatten voor de dagelijkse praktijk om conform de  AVG te handelen. Er is volop ruimte voorinbreng van eigen casuïstiek.
 
De werkvorm bestaat uit een reader voorafgaand, kennisoverdracht door middel van een presentatie en groepsdiscussie gericht op de professionals die werkzaam zijn als Huisarts.

Afhankelijk van de specifieke thema’s en de vragen die tijdens het webinar naar voren komen, kan Logavak i.s.m. de docent na afloop – op maat – nog wat materiaal toezenden.

Programma

16.00 - 16.15u : Inleiding en kennismaking

16.15 - 16.45u : Contouren AVG: 
                          Dit betreft uitgangspunten en zorgvuldigheidseisen die professionals moeten gebruiken om vast te stellen óf zij
                          informatie uitwisselen. Hoe stel je het doel vast, wat betekenen data-minimalisatie en de juistheid van de gegevens?

16.45 - 17.00u : Pauze

17.00 - 18.30u : AVG in de praktijk:
                          Op welke manier bescherm je als professional de privacy van de patiënt/cliënt op het moment dat goede zorg het
                          delen van informatie vereist.
                          Welke eisen stellen wet en jurisprudentie aan dossiervoering; welke rechten en plichten hebben professionals en
                          patiënten/cliënten?

Doelgroep

Het webinar: Privacy in de Professie: Huisartsen 
                      AVG in de praktijk: Keurslijf óf Kans?
 is bedoeld voor Huisartsen.

Het minimum aantal deelnemers is 15. Bij minder dan 15 deelnemers gaat het webinar niet door.

Leerdoelen

De deelnemers:
·       krijgen inzicht in de bedoeling en systematiek van de AVG.
·       begrijpen de samenhang van de AVG met de WGBO en beroepsgeheim.
·       krijgen beschikking over praktische handvatten hoe zij op zorgvuldige wijze informatie kunnen uitwisselen.
·       zijn zich het belang van goede dossiervoering bewust.

Literatuur

De werkvorm bestaat uit een reader voorafgaand door te nemen voor aanvang, kennisoverdracht door middel van een presentatie en groepsdiscussie.

Achteraf zal er eventueel wat extra aan de orde is gekomen tijdens het webinar in een handout naar de deelnemers verstuurd worden.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV.

Speciaal verzoek?
Is er een vereniging waarvan u accreditatie wenst te krijgen voor deelname? Laat het ons weten, dan bekijken wij graag de mogelijkheden. Hierbij is het van belang om te weten dat accreditatieaanvragen veelal tenminste 6 weken voor uitvoering ingediend moeten worden om op tijd goedgekeurd te worden. Sommige verenigingen hebben langer nodig om de aanvraag te behandelen.

Zodra de aanvraag in behandeling is en na het webinar pas toegekend wordt, kunt u alsnog de accreditatiepunten ontvangen.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.