De ZAG-werkwijze in GGZ en Sociaal Domein

Cursusduur: 2 dagen (09.30 uur - 16.30 uur)
Niveau: HBO werk- en denkniveau
Deelnameprijs : 595,00
Incompany aanvraag
Goede zorg voor mensen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen vraagt om een sluitende keten van formele en informele resources. Zowel naastbetrokkenen, vrijwilligers, als professionals zijn periodiek betrokken bij de ondersteuning van het herstelproces van een cliënt. Maar met meerdere partijen is het al gauw een onoverzichtelijk veld, dat al snel langs elkaar werkt. Hoe bereik je als professional dat al deze vormen van zorg goed op elkaar aansluiten?

Tijdens deze cursus maken we je bekend met de (achterliggende) principes van zorgafstemming en zorgen we er in gezamenlijkheid voor dat jij en je team in staat zijn in de praktijk met ZAG aan de slag te gaan én het ZAG actiegericht te implementeren in de eigen praktijk. 

Programma

Dag 1.

 • Inleiding "GGZ in vogelvlucht".
 • Het belang van zorgafstemming.
 • Theoretische onderlegger ZAG.
 • De ZAG-werkwijze.
 • Onderzoek naar ZAG - Inleiding actiegericht onderzoek, voorbeelden en eerste resultaten.
 • Aan de slag met ZAG!
 • Ontwikkelen onderzoeksplan voor de eigen praktijk.
 • Afsluiting
Dag 2. Consultatie
 • Presenteren van onderzoeksresultaten in Pitch-vorm in twee groepen
 • Feedback ontvangen en verwerken
 • Consultatie

Doelgroep

Professionals uit de GGZ en het sociaal domein. Zowel individuele professionals als meerdere professionals uit één team, uit meerdere samenwerkende teams of uit één organisatie nodigen we van harte uit zich aan te melden.  Het minimum aantal deelnemers is 16 met twee docenten, het maximum aantal deelnemers is 34. Bij minder dan 16 deelnemers gaat de cursus niet door. 


Vooropleiding

Diverse sociale en (para)medische beroepen

Leerdoelen

De deelnemer is na de training in staat zorg adequaat af te stemmen met cliënt, naasten en betrokken partijen met behulp van een teamspecifiek zorgafstemmingsgesprek.

 • De deelnemer kent de onderliggende theoretische basis en de inhoud van het zorgafstemmingsgesprek.
 • De deelnemer verwoordt de voor- en nadelen van de ZAG-werkwijze.
 • De deelnemer beschrijft een cyclisch onderzoeksproces voor haar/zijn team of afdeling.
 • De deelnemer voert een eerste cyclus van het onderzoeksproces uit in de praktijk.
 • De deelnemer presenteert tijdens een consultatiebijeenkomst de resultaten uit de eerste cyclus. 
 • De deelnemer is in staat om zelfstandig het onderzoeksproces te continueren. 

Accreditatie

Accreditatie kan worden aangevraagd bij diverse beroepsgroepen. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met info@logavak.nl.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Bij minder dan 16 deelnemers gaat de training niet door