Van weerstand naar samenwerking in organisaties: Rebel met een reden

Cursusduur: 1 dag
Studiebelasting: 15 uur
Niveau: HBO werk- en denkniveau
Docenten: drs. Jos van der Horst
Deelnameprijs : 245,00
Incompany aanvraag
Professionals die vanuit hun betrokkenheid bij de doelgroep(en) en maatschappelijke functie van “hun organisatie” een bijdrage willen leveren aan het vormgeven van de toekomst en tegelijkertijd kritische vragen stellen bij de veranderambities van hun bestuurders, (verander)managers en projectleiders, komen vaak in een complexe en lastige situatie terecht. 

Zolang deze professionals kiezen voor samenwerking worden zij omarmd door bestuurders, (verander)managers en projectleiders, de voortrekkers van de verandering. Dat verandert vaak snel nadat de eerste kritische vragen of opmerkingen op tafel zijn gelegd. Bestuurders, managers, projectleiders en enthousiaste collega’s ervaren deze kritische collega dan al snel als  rebel die in de weg staat van het realiseren van de nieuwe ambities. Zij ervaren onder meer dat deze niet wil samenwerken, veel aandacht vraagt, negatief maakt wat positief is, tijd en energie vreet, vervelende emoties oproept, stilstand teweeg brengt waar beweging nodig is. De kritische professional zelf maakt zich steeds meer zorgen over de gevolgen van de verandering voor de organisatie, de doelgroep, de maatschappelijke functie, of voor hemzelf. Van hem wordt steeds nadrukkelijker gevraagd om zodanig te laveren tussen samenwerken en vechten dat effectief invloed kan worden uitgeoefend. 

Programma

09.15 uur - Inloop met koffie en thee
09.30 uur - Begin programma: Laveren tussen samenwerken en vechten
11.00 uur - Pauze
11.15 uur - Het moet anders (I). Praktijkopdracht
12.30 uur - Lunch
13.30 uur - Hoe krijg ik invloed?
14.45 uur - Pauze
15.00 uur - Het moet anders (II). Praktijkopdracht
15.30 uur - Eerste Hulp Bij Ongelukken. Eigen casuïstiek van de deelnemers komt op tafel
16.15 uur - Afronding en evaluatie
16.30 uur - Afsluiting

Doelgroep

De training is bestemd voor alle professionals die vanuit hun betrokkenheid bij de doelgroep(en) en maatschappelijke functie van “hun organisatie” een bijdrage willen leveren aan het vormgeven van de toekomst en tegelijkertijd kritische vragen stellen bij de veranderambities van hun bestuurders, (verander)managers en projectleiders en het door hen geschetste lonkende toekomstperspectief.

Leerdoelen

In deze training leren de deelnemers:

  1. Hoe kom ik in mijn kracht te staan?
  2. Hoe beweeg ik tussen samenwerken en vechten?
  3. Welke wegen kan ik bewandelen?
  4. Hoe bepaal ik mijn koers?
  5. Hoe krijg ik anderen mee?
  6. Hoe voorkom ik dat ik mezelf tegenwerk?
  7. Wat te doen als de situatie escaleert?

Literatuur

Aan de deelnemers wordt gevraagd om vooraf een situatie te beschrijven. Zij lezen daarnaast het boek Rebel met een reden. Deze zit bij de deelnameprijs inbegrepen.
De studiebelasting bedraagt in totaal 15 uren.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.