Gesprekstraining voor IFMS: technieken en vaardigheden

Cursusduur: 1 dag (2 dagdelen)
Studiebelasting: 13 uur
Niveau: WO werk-en denkniveau
Docenten: Jaco de Rapper
Deelnameprijs : 525,00
Incompany aanvraag
Het bespreken van het Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS) wordt in de vakgroep en maatschap gedaan. Uitgangspunt is dat om de beurt een specialist reageert op de uitkomsten van de feedbackronde van medewerkers en van elkaar. Hierbij is het belangrijk dat men als vakgroep/maatschap spreekt over gedrag (en niet over intentie) dat men uitgaat van de wil tot verbetering en in staat is tot het formuleren van actiepunten. In de praktijk blijkt dit best lastig. Wat is eigenlijk de meerwaarde vragen specialisten zich af? Het is verplicht en zo wordt het ook geregeld beleefd. Veel vakgroepen en maatschappen komen tot de ontdekking dat ze graag vaardiger willen worden in het elkaar bevragen (doorvragen), feedback geven/ontvangen en op constructieve wijze aan verbetering werken. Bijvoorbeeld: hoe spreek ik mijn collega aan zonder de relatie te verstoren, wat te doen wanneer een collega de kritiek stelselmatig ontkent en wat te doen bij disfunctioneren?

De cursus biedt bijscholing in het bespreekbaar maken van gedrag van Medisch Specialisten binnen de vakgroep en maatschap, waarbij de volgende vragen beantwoord zullen worden:
 • Hoe om te gaan met weerstand (IFMS moet), of geen zin hebben (IFMS niet serieus nemen)?
 • Hoe maak je zaken bespreekbaar als je merkt dat die onder de oppervlakte spelen?
 • Hoe zorg je dat je als vakgroep/maatschap vooral met elkaar en niet over elkaar spreekt?
 • Hoe creëer je een veilige sfeer?
 • Welke (gespreks)vaardigheden zijn nodig om weerstanden op te heffen?
 • Wanneer leiden uitkomsten van IFMS tot (gedrags)verandering?
Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt geoefend, geanalyseerd en handvatten aangereikt voor het vergroten van deskundigheid in het voeren van IFMS gesprekken en het realiseren van gedragsverandering bij Medisch Specialisten. Ook worden successen besproken en geanalyseerd waardoor aan de hand van eigen ervaring duidelijk wordt welke gespreksvaardigheden succesvol zijn.

Aanbevelingen:

Christien Gualtherie van Weezel, Lid IFMS Commissie, Lid Stafbestuur, Ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen, GZ Psycholoog.
Jaco de Rapper zorgt voor een inspirerende, ontspannen scholing op maat, gevuld met gesprekstechnieken, die maakt dat je met vertrouwen de ifms gesprekken aangaat.

Treja Sandjer, medisch manager, SEH Treanter Ziekenuis Emmen
Door de inzet van Jaco de Rapper is de ontwikkeling van onze nieuwe vakgroep in een stroomversnelling geraakt. Het is geen eenvoudige opgave om ambities en persoonlijkheden af te stemmen bij een mix van ervaren artsen uit verschillende ziekenhuizen en locaties en jonge klaren, nog extra gecompliceerd door weinig contactmomenten op de werkvloer door dienstenstructuur en het werken op verschillende locaties. Jaco heeft na een voorbespreking een op onze behoeftes afgestemd programma gemaakt. Hij is in staat om een sfeer te creëeren, waarin individuele teamleden hun sterke en minder sterke punten en de te bieden positieve bijdrage aan de vakgroep delen, waarbij hij op respectvolle wijze doorvraagt als dit noodzakelijk is. Zijn rustige aanwezigheid is dienend, maar zo nodig neemt hij de leiding om het proces te bewaken of emoties te kanaliseren. Hij gebruikt verschillende werkvormen, die allemaal bijdragen aan het doel om een leuke, maar vooral zinvolle dag te hebben, waarbij je als vakgroep ook tools krijgt aangeboden die helpen het geleerde direct toepasbaar te maken.

Annelies Bollen, neuroloog, Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Bij de voorbereiding van de 3e IFMS-ronde in ons ziekenhuis heeft Jaco de Rapper ons gedurende een volle dag, tot onze grote tevredenheid, een zodanige professionaliteit bijgebracht dat deze derde IFMS rond zeer succesvol is verlopen ! 

Programma

9.15 - 9.30 Inloop met koffie en thee
9.30 - 11.00 Inleiding:
IFMS gesprekken
Persoonlijke leervraag
Omgaan met weerstanden: technieken en vaardigheden
11.00 - 11.15 Pauze
11.15 - 12.30 Het probleemgesprek
Het adviesgesprek
Simulatiespel: de mythe van de happy maatschap
Analyse Bruikbaarheid praktijk
12.30 - 13.30  Lunch
13.30 - 14.45 Bespreken ‘ moeilijk’ gedrag
Do and don’t Feedbackronde
14.45 - 15.00 Pauze
15.00 - 16.15 Interactief rollenspel: de disfunctionerende specialist
Analyse Formuleren van actiepunten
Continuïteit IFMS
16.15 - 16.30 Afronding en evaluatie
16.30 Afsluiting

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor specialisten (Vakgroepen en Maatschappen) in Algemene en Academische Ziekenhuizen.

Leerdoelen

 • Beschikken over communicatieve vaardigheden in het voeren van IFMS gesprekken binnen de maatschap/vakgroep
 • Geven en ontvangen van feedback
 • Verwerven van gespreksvaardigheden bij probleemgesprekken
 • Adequaat omgaan met weerstanden
 • Competent zijn in doorvragen en confronteren
 • Ontwikkelen van gesprekstechnieken voor gedragsverandering

Literatuur

Er is een reader beschikbaar voor de deelnemers, hierin is literatuur opgenomen.
De literatuur dient voor aanvang van de cursus gelezen te zijn.

Accreditatie

Accreditatie bij KNMG-GAIA is in voorbereiding.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV.
Bij de deelnameprijs zijn koffie/thee en een lunch inbegrepen.