Carole van de Logt

Carole werkte jarenlang als beleidsadviseur in de jeugdzorg. Zij was betrokken bij het opzetten van jeugd- en sociale wijkteams, deed kostenmeting rond multi-probleemgezinnen en ontwikkelde een integrale methodiek (triagetool) om te werken met multi probleemgezinnen en de inzet van vrijwilligers in gezinnen met gedwongen maatregelingen.  Haar drive is het leveren van een bijdrage aan een betere zorg. De omvorming van het sociaal domein ziet zij daarvoor als een enorme kans.