Anita Ekas

Anita (senior adviseur sociaal domein) is een ervaren projectmanager binnen het sociale domein. Zij heeft oog voor ontwikkelingen en kijkt, met een brede en integrale blik, verder dan de geplaveide wegen. Het inspireren, verbinden, afstemmen en samenwerken zijn onderdelen van haar natuurlijke houding. 
Vanuit haar betrokkenheid en kennis levert zij, met een standvastige houding en een feilloos gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen,  een effectieve bijdrage aan het proces van richten, inrichten en verrichten. Haar ervaringen borgen kennis, visie en resultaat op de werkvelden van maatschappelijke-, zorg- en onderwijspartners alsmede van politie en justitie.