Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling in de Sport

Cursusduur: 2 dagen
Studiebelasting: 20 uur
Niveau: MBO en hoger
Deelnameprijs: 595,00
Incompany aanvraag
Misbruik en kindermishandeling binnen de sportverenigingWerken met de meldcode geeft houvast! 

Sinds onlangs een aantal sporters naar buiten traden met het feit dat zij gedurende hun sportcarrière seksueel misbruikt zijn door iemand binnen de sportvereniging, staat dit misbruik weer volop in de aandacht. Inmiddels melden zich steeds meer mensen die gedurende hun sportcarrière iets soortgelijks hebben meegemaakt. Hieruit blijkt ook wel dat seksueel misbruik in de sport vaker voorkomt dan wij ooit voor mogelijk konden houden.

Juist het feit dat er sprake is van een sterke vertrouwensband tussen begeleider en sporter en de ouders van de sporter, kan ervoor zorgen dat slachtoffers van seksueel misbruik hier niet snel mee naar buiten (durven) treden. Dit houdt in dat het misbruik lang niet altijd aan het licht komt, met als gevolg dat de misbruiker ongestoord zijn/haar gang kan blijven
gaan en de slachtoffers niet de hulp krijgen die zij vaak wel nodig hebben. 

Hoe gaat u om met vermoedens van kindermishandeling, misbruik en huiselijk geweld? Hoe zorgt u ervoor dat u de signalen snel kan herkennen? En als u dan vermoedt dat er sprake is van kindermishandeling, misbruik of huiselijk geweld, wat doet u dan? Misbruik kan namelijk overal voorkomen en gebeurt in een groot aantal gevallen door iemand uit de directe omgeving van een kind. Hoe zorgt u dan dat u alert bent en blijft voor signalen?

Het hebben van een aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld binnen uw sportvereniging kan u helpen snel en degelijk in te spelen op vermoedens en signalen van kindermishandeling, misbruik en huiselijk geweld. Deze opleiding leidt u (of uw medewerker) op tot aandachtsfunctionaris. De rode draad van de opleiding is vertrouwd raken met de
onderwerpen kindermishandeling, seksueel misbruik en huiselijk geweld, zodat u erover kunt praten en objectief naar de situatie leert kijken. Tevens zorgt u dat het thema op de agenda blijft, zorgt u voor evaluatie van het protocol (ook nadat er een melding is gedaan) en leert u alert te blijven. 

Programma

De trainingsdagen beginnen om 9.30 uur en eindigen om 16.30 uur.

Dag 1: ochtend

 • Welkom en kennismaken, voorwaarden en veiligheid
 • Inhoud van de functie Aandachtsfunctionaris 
 • Uitleg eindopdracht: Plan van aanpak & elevator pitch
 • Definiëring van kindermishandeling & huiselijk geweld
 • Vormen van kindermishandeling & huiselijk geweld
 • Signalen & Signaleren van kindermishandeling& huiselijk geweld
 • Inzicht op eigen waarden en normen

Het eerste dagdeel is voornamelijk gericht op, zicht krijgen hoe de deelnemer als persoon zich verhoudt tot de nieuwe taak en het onderwerp kindermishandeling & huiselijk geweld. Daarnaast staat attitude en het vertrouwd raken met dit onderwerp centraal.  

Dag 1: middag
 • Terugblik; wat weet je nog?
 • Grensoverschrijdend gedrag van trainers, vrijwilligers en ouders
 • Gedrag van kwetsbare kinderen (ook pesten)
 • Dilemma's om tot handelen te komen
 • ‘De wet meldcode’ inhoud en het stappenplan
 • Werkwijze van Veilig Thuis & telefonisch consult 
 • VeiligThuisCasus bespreking (a.d.h.v. de meldcode)
 • Huiselijk geweld en verschillende vormen
 • privacy& verantwoordelijkheid & juridisch kader 

Werkvorm: De stelling. Het tweede dagdeel is voornamelijk gericht op kennis en inzicht verkrijgen over het handelingsproces m.b.t. kindermishandeling, misbruik en wat dit vraagt van de deelnemer. Er volgt ook een 'live' adviesgesprek met Veilig Thuis.

Dag 2: ochtend
 • Veiligheid
 • Preventief werken aan veiligheid en risicofactoren
 • Privacy & het informeren van ouders & kinderen
 • De meldcode en uw vereniging
 • Plan van aanpak 

Oefenen met werkvormen
Het derde dagdeel staat o.a. in het teken van het vroegtijdig signaleren, het gebruik van instrumenten en de verslaglegging daarvan. Preventief werken aan een veilige sportomgeving. Verder gaan de deelnemers actief oefenen met het leiding nemen als het gaat om het bespreekbaar maken van het thema.

Dag 2: middag
 • Concrete invulling van uw taak
 • Ouders & collega’s informeren
 • Presentatie: Plan van aanpak
 • Elevator pitch

Het vierde dagdeel staat in het teken van het concreet maken van uw taak.  

Doelgroep

Deze training is bestemd voor leden van Sportverenigingen, m.n. bestuursleden, coördinatoren, (hoofd-) trainers en coaches. 


Vooropleiding

MBO / HBO, affiniteit met het onderwerp kindermishandeling & huiselijk geweld. Eerder een voorlichting of basistraining hebben gehad is wenselijk, niet noodzakelijk. 

Leerdoelen

Na het afronden van deze opleiding, heeft de deelnemer kennis over:

 • Signalen van kindermishandeling, misbruik en huiselijk geweld; 
 • De vormen van kindermishandeling, misbruik en huiselijk geweld.
 • De cijfers en de risicofactoren van kindermishandeling, misbruik en huiselijk geweld.
 • De gevolgen van kindermishandeling, misbruik en huiselijk geweld.
 • ‘De wet meldcode’ en de ‘branche gerichte meldcode’ en het werken met dit stappenplan.
 • Het vragen van advies en het begeleiden van een melding van een vermoeden van kindermishandeling, misbruik of huiselijk geweld bij ‘Veilig Thuis’. 
 • De werkwijze van ‘Veilig Thuis’ en de sociale kaart (samenwerkingspartners).
 • Het begeleiden van collega’s.
 • Gespreksvoering met ouders en (kinderen).
 • Het begeleiden van het proces rondom kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • Pesten in relatie tot kindermishandeling.
 • Privacy & verslaglegging.
 • Het up-to-date houden van het verenigingsprotocol.
 • Adviseren, evalueren en overleggen van het bestuur.
Daarnaast:
 • Heeft de deelnemer een attitude waarmee eenieder gehoord en gezien wordt. 
 • Kan de deelnemer preventief werken aan emotionele veiligheid. 
 • Zorgt de deelnemer goed voor eigen balans &veiligheid. 
 • Werkt de deelnemer samen en kan hij/zij ouders en kinderen in het proces betrekken. 
 • En is de deelnemer na de opleiding in staat handelingsverlegenheid op te heffen binnen uw sportvereniging. 
Tijdens de training wordt u aangesproken als aandachtsfunctionaris en zal u dus zelf (in kleine groepjes) werkvormen voorbereiden en uitvoeren. Ook maakt u een meldcode voor uw vereniging.
 

Literatuur

De deelnemers ontvangen bij aanvang van de training een reader. De deelnemer dient bij aanvang de eigen meldcode te kennen.Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van opdrachten die op het werk uitgevoerd dienen te worden.

Toetsing:
U maakt tijdens de training een plan van aanpak ’Hoe ga ik om met kindermishandeling en huiselijk geweld', ‘De wet meldcode op mijn werkplek vormgeven' of  'Verdieping geven
aan de huidige omgang met de wet meldcode'. Of  'hoe maak ik de wet meldcode toegankelijk voor onze ouders en kinderen (8-18 jr) en mijn medewerkers?' 

Elevator pitch:
U presenteert u zelf als aandachtsfunctionaris in woord aan de deelnemers, die een bepaalde rol aannemen, bijvoorbeeld een ouder, de directeur, een medewerker of een kind.  

Kennisquiz:
Aan de hand van een aantal vragen wordt uw parate en verborgen kennis getest.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV  en het officiële certificaat van het ministerie VWS / Trainers Huiselijk Geweld.