Leergang Management in de Zorg

Cursusduur: 3 dagen
Studiebelasting: 24 uur les + 12 uur eigen project
Niveau: HBO/WO
Deelnameprijs: 1.995,00
Incompany aanvraag
Management in zijn algemeenheid is een rol met vele facetten. Management in zorgorganisaties, waaronder medisch specialistische bedrijven en ziekenhuizen, is een vak apart. De toenemende complexiteit en veelvormigheid in de sector vormen de extra uitdagingen voor de manager van vandaag; dilemma’s die in de dagelijkse praktijk doorwerken. We noemen er een paar.

Marktwerking (ja, neen, gemengd), verhouding van publiek en privaat belang en de toenemende complexiteit in de zorgketen. Daarmee staat de kernrelatie ‘zorguitvoerder naar patiënt’ steeds meer onder druk. Ook vanuit alle geledingen in de keten van de Zorg worden deze dilemma’s naar voren gebracht. Artsen, hoogleraren en ondernemers spreken over een Nationaal Zorgdebat. Belangrijk dat de manager wordt uitgenodigd zich hierop ook voor te bereiden.
 
Inhoud
Deze leergang is een mix van theorie en praktijk. U oefent uw vaardigheden en krijgt een breed scala van theoretische kennis aangereikt waarmee u direct aan de slag kan.
U krijgt gelegenheid uw eigen vraagstukken en dilemma’s in te brengen zodat uw praktijk meteen profijt heeft van deze leergang.
 
In deze leergang worden door deskundigen de navolgende thema´s in hun samenhang benaderd en aangeboden
 • Besluitvorming
 • Drijfveren
 • Communicatie
 • Paradoxaal leiderschap

Op de laatste dag komen alle thema´s terug in de ZorgSupport Game.
De eigen casuïstiek die de deelnemer in de leergang onderzoekt wordt in de gezamenlijke Zorg Support Game praktisch verdiept, waardoor de dagelijkse werkelijkheid wordt benaderd.
 
De leergang wordt afgesloten met een Persoonlijk Actieplan.
 
De aantrekkelijkheid van deze leergang is mede dat alle onderdelen zowel als geheel maar ook afzonderlijk te volgen zijn.
Tevens wordt een themagericht follow up programma aangeboden. Dit ter verdieping van de thema´s en ter ondersteuning van uw persoonlijke actieplan waarvoor tevens individuele coaching beschikbaar is.
 

Programma

 
Module 1 Besluitvorming
Hoe komt u tot gedragen besluiten om de doelstellingen van het bedrijf te realiseren? Uitvoeringsproblemen zijn vaak terug te voeren tot de gebrekkige besluitvorming die eraan vooraf gaat. Welke facetten zijn van belang? Hoe zorgt u ervoor dat de besluitvorming aan alle eisen voldoet? U maakt een analyse van uw eigen case en een stakeholders-analyse.
 
Module 2 Drijfveren
Wat zijn uw drijfveren en welke stijl past u toe? Wat beweegt u persoonlijk? Inzicht in uw eigen drijfveren, is een belangrijke voorwaarde om uw managementrol goed te vervullen. 
 
Module 3 Paradoxaal leiderschap
Het management in de zorg staat voor ogenschijnlijk tegenstrijdige opgaven. “Meer met minder”, kortere wachttijden en meer behandelingen voor minder geld. Hoe voorkomt u dat u in een spagaat terecht komt? Hoe houdt u al die bordjes tegelijk in de lucht? Morele oordeelsvorming en ethische dillema’s komen aan bod. Een onderzoekende houding, het voeren van een dialoog en reflectie zijn manieren om paradoxaal leiderschap te beoefenen.

Module 4 Communicatieve Managementvaardigheden
 Als manager krijgt u met complexe praktijksituaties te maken. In deze module leert u deze situaties te ontrafelen en inzicht te krijgen in de diverse (deel)problemen die spelen: Wat is hier de situatie, welke facetten spelen hier? Van wie is welk deelprobleem? Welke waarden- en of behoeften conflicten spelen hier bijvoorbeeld? Een cruciale vaardigheid bij deze analyse is het feitelijk leren waarnemen en in staat zijn ‘uit de situatie te stappen’. U leert situaties te ontdoen van subjectieve interpretaties en oordelen om vervolgens
effectieve keuzes te maken. U leert automatische reacties te vervangen door bewuste beslissingen om wel of niet te handelen.
 
Module 5 Zorg support game 
In de vorm van een game, gebaseerd op de methodiek ´wargaming´,worden nieuwe ideeën omgezet in gerichte acties. In deze module komen de verschillende thema’s en uw eigen casuïstiek samen in een gemeenschappelijke spelsituatie.
 
Het volledige programma kunt u hier downloaden

Doelgroep

Managers in zorgorganisaties, waaronder ziekenhuizen, medisch specialistisch bedrijven, huisartsen en paramedici, GGZ/psychiatrie, verzekeraars

Leerdoelen

Leerdoelen module 1

 • Kennis van probleemanalyse
 • Praktisch inzicht in gedragen besluitvorming 
 • Kennis van instrumenten (toolkit) voor goede besluitvorming in een complexe omgeving

Leerdoelen module 2

 • Bewust van eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten 
 • Kennis en inzicht in hoe drijfveren werken en de effecten daarvan 
 • Kennis van de eigen drijfveren 
 • Inzicht in het ‘lezen’ van drijfveren van de ander 
 • Persoonlijk actieplan 

Leerdoelen Module 3

 • Kennis van de methodiek Appreciative inquiry
 • Inzicht in de kracht van tegenpolen
 • Leren effectief om te gaan met tegenpolen in de eigen werksfeer

Leerdoelen Module 4
 • objectief waarnemen
 • ontrafelen van complexe praktijksituaties
 • inzicht krijgen van wie is welk probleem 
 • kennismaken met het Gordon® communicatiemodel
 • aanscherpen persoonlijk actieplan uit module 2

Leerdoelen module 5
 • Oefenen met manieren die u normaliter niettoepast
 • Toepassen van nieuwe inzichten
 • Uitbreiden van eigen managementvaardigheden inonverwachte situaties 
 

Literatuur

Ben Verleg, Algemene Inleiding in Zingevende Besliskunde (2016). Deelnemers ontvangen deze publicatie voorafgaand aan de leergang.
Bij module 2: Brochure “Managementdrives, mastering leadership’’, ook wel het profielenboek genoemd, wordt u toegestuurd na het invullen van de test. 
 

Accreditatie

Mocht u in aanmerking willen komen voor PE-punten, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden om PE-punten aan te vragen voor uw specifieke beroepsgroep.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Deelnemers ontvangen een deelnemerscertificaat van de Logavak Opleidingsgroep BV.
Kijk hier voor de volledige beschrijving van deze leergang.