Belevend leren – houd beelddenkers bij de les

Aanvangsdatum: 13 oktober 2017
Locatie: Logavak - Amsterdam
Data: 13 oktober 2017 / 03 november 2017 / 10 november 2017 / 24 november 2017
Cursusduur: 4 dagen
Studiebelasting: 24 contacturen, 10 uren zelfstudie, 10 uur huiswerkopdrachten
Niveau: Post HBO
Docenten: Tineke Verdoes
Deelnameprijs: 1.295,00
Inschrijven Incompany aanvraag
Contact over deze cursus
Ze zjjn vindingrijk, hebben moeite met het gestructureerd vertellen van een verhaal, dwalen weg bij je instructie, zijn creatief, voelen dingen goed aan, hebben moeite met spelling en halen bij rekenen getallen door elkaar. Het zou zomaar kunnen dat je een beelddenker in je groep hebt.

Bij de meeste kinderen die ouder worden verandert het denken. Ze gaan steeds meer in taal denken. Het kind wordt een taaldenker. Bij een deel van de kinderen gaat het anders. Zij blijven denken in beelden en zoeken er vervolgens taal bij. We noemen ze beelddenkers.
 
Onderwijs
Je bent een betrokken leerkracht en zet alles op alles om de lessen voor kinderen zo aantrekkelijk en toegankelijk mogelijk te maken. Ook voor de kinderen bij wie het leren anders gaat. In het huidige onderwijs wordt echter vooral een beroep gedaan op de linkerhersenhelft, de talige helft, en dit is over het algemeen de zwakkere kant van een beelddenker. Om beide type kinderen tot hun recht te laten komen is het van belang dat je als leerkracht je onderwijs aan kunt passen. Maar hoe doe je dat dan? Je onderwijs aanpassen voor kinderen die in beelden denken? En werkt het alleen voor hen? 
 
Tineke Verdoes is leerkracht, remedial teacher, spreekster, maar vooral ervaringsdeskundige op het gebied van beelddenken. Als kind zette ze al strategieën in om zich de aangeboden stof eigen te maken. En in haar onderwijs ontwikkelde ze succesvol vele nieuwe manieren. In deze training neemt ze je, aan de hand van talloze voorbeelden, mee in de wereld van het beelddenken en deelt ze met jou manieren van lesgeven waardoor het werken met de beelddenkers in jouw klas een feestje wordt.

Programma

Dag 1: De basis over beelddenken

 • De eigenschappen van kinderen die in beelden denken
 • Achtergrondinformatie en theorie over beelddenken
 • Werking van de hersenen
 • Taaldenken versus beelddenken
 • Kwaliteiten en valkuilen van beelddenkers
 • Zelfbeeld en welbevinden van beelddenkers 
 • Betekenis van de oogbewegingen van een kind 
 • Voor- en nadelen van associëren
 • De betekenis van holistisch denken 
 • Communiceren met beelddenkers 
 • Aandachtspunten bij het instrueren
 • Vaardigheden bij het begeleiden van beelddenkers

Dag 2: Een dag voor taal
 • De basisvoorwaarde om tot lezen te komen
 • Te doorlopen fases bij het leren van letters
 • Het laten aansluiten van de leeslessen bij beelddenkers
 • Manieren om het leestempo te verhogen
 • Het sorteren van informatie door een beelddenker
 • Instructie geven over begrijpend lezen aan beelddenkers
 • Het leren onderscheiden van hoofd- en bijzaken 
 • Het betekenisvol maken van de spellingsles voor beelddenkers 
Achtergrond informatie over:
 • Het goed begeleiden van het maken van een werkstuk 
 • De beste strategieën voor het voorbereiden van een spreekbeurt

Dag 3: De wonderlijke wereld van rekenen
 • De verschillende handelingsniveaus binnen het rekenonderwijs
 • Het aanpassen van je (reken)instructie om beelddenkers bij de les te houden
 • Achtergrond kennis over beelddenken of dyscalculie
 • Omgaat met de rekentaal
 • Het leren omgaan met de tijd
 • Het leren decoderen van verhaaltjessommen
 • Wat te doen met de tafels
 • Het aanbieden van rekenlessen via belevend leren
 • Het behalen van tussendoelen 

Dag 4: 21st century skills
 • Het benoemen van 21st century skills en waarom ze zo goed bij beelddenkers aansluiten
 • Mogelijke problemen/moeilijkheden rondom wereldoriëntatie vakken
 • Het gebruik maken van meervoudige intelligentie
 • Manieren om je schrijfonderwijs aan te vullen en te ondersteunen
 • De valkuilen van de CITO voor beelddenkers
 • Omgaan met klassenmanagement
 • Een beelddenker leren om grote stukken tekst ‘opslaan’
 • Aandacht voor studievaardigheden
 • Mogelijk in te zetten methodieken tijdens het studeren:
 - Topdown leren
 - Plannen
 - Mind-Mappen

Doelgroep

Leerkrachten van de midden- en bovenbouw, remedial teachers, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, inspectie.

Leerdoelen

Na het volgen van deze training: 

 • Herkent de deelnemer de beelddenker of de taaldenker.
 • Heeft de deelnemer kennis over de taalverwerking van een beelddenker. 
 • Heeft de deelnemer kennis over de risico’s en valkuilen op het gebied van rekenonderwijs. 
 • Heeft de deelnemer kennis over verschillende leerstijlen en intelligenties. 
 • Kent de deelnemer de problemen die de beelddenker kan ondervinden in het onderwijs. 
 • Weet de deelnemer welke vaardigheden nodig zijn om een beelddenker het beste kunnen helpen. 
 • Weet de deelnemer welke adviezen en aanbevelingen een beelddenker het beste kunnen helpen. 
 • Kan de deelnemer adviezen en aanbevelingen toepassen en uitvoeren, bij hulp aan een beelddenker.

Literatuur

De volgende titel t.w.v. € 22,50 is inbegrepen bij de deelnameprijs:
Verdoes, T. (2015). Belevend leren - Ideeën om beelddenkers bij je les te houden. Amsterdam: SWP

Daarnaast ontvangt u bij aanvang van de training een reader.

Accreditatie

Accreditatie bij registerleraar.nl is in voorbereiding.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep B.V.

Aanbod

Aanvang Locatie
13-10-2017 Logavak - Amsterdam Inschrijven Meer informatie