Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld - voor de kinderopvang

Cursusduur: 1 dag
Deelnameprijs: 295,00
Incompany aanvraag
Kennis over (het signaleren en melden van) kindermishandeling is actueler dan ooit. Sinds 1 juli 2013 is er al een wettelijke plicht voor kinderopvangorganisaties om een meldcode te hanteren bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. In januari 2016 heeft de Staatssecretaris aangekondigd de regeling te gaan verscherpen. In Januari 2018 gaat dit ook daadwerkelijk gebeuren! Het is daarom zaak uw pedagogisch medewerkers bij te scholen.
 
Doel van deze training
Aan de hand van de Wet Meldcode (Branche kinderopvang) wordt er bij de deelnemers een gedegen basis gelegd om met de Wet Meldcode te werken en handelingsverlegenheid op te heffen. De deelnemers leren signalen en vormen van kindermishandeling herkennen en te onderscheiden. Aan de hand van casuïstiek wordt de meldcode doorlopen en leren de deelnemers actief de meldcode toe te passen en wat hun verantwoordelijkheden hierin zijn. Dossiervorming, verslaglegging, privacy en samenwerken zijn onderdelen die aan bod komen.

De deelnemers weten na afloop hoe een adviesvraag en een melding bij ‘Veilig Thuis’ in z’n werk gaan. De training wordt afgesloten met een kennisquiz en een certificaat.
 
Tijdens deze training word je als deelnemer actief betrokken in het signaleren én handelen bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld. Door te werken met de Meldcode aan de hand van casuïstiek en contact te hebben met Veilig Thuis, leer je als deelnemer je (eventuele) handelingsverlegenheid te doorbreken. Na deze training kun je vragen vanuit de inspectie makkelijk beantwoorden. Het onderwerp kindermishandeling wordt vanuit verschillende lagen behandeld. Hierdoor doe je als pedagogisch medewerker of als manager niet alleen kennis op, je wordt ook uitgenodigd om het taboe dat rond het thema heerst te doorbreken. Signalen herkennen is stap één, er met elkaar over praten is stap twee!
 
Deze cursus leidt tot een officieel VWS-certificaat.
 
Kortingsregeling bij groepsinschrijving
Kinderopvangorganisaties die met 4 deelnemers of meer een open inschrijving doen, ontvangen een korting van 15%.
Bij grote groepen adviseren wij u een incompany-aanvraag te doen om de kosten lager te houden.

Programma

Dagdeel 1: Signalen en Signaleren in de kinderopvang

 • Kennismaken, voorwaarden, leervragen
 • Wat is kindermishandeling?
 • Vormen van kindermishandeling
 • Vormen van huiselijk geweld
 • Signalen van kindermishandeling
 • Voorwaarden om te kunnen signaleren 
 • Risico factoren en gevolgen 
 • Cijfers
 • Praten over signalen
 • Hoe ontstaat kindermishandeling en waar komt het voor?
werkvormen: mondeling - discussie - actieve werkvormen - video en audio

Dagdeel 2: Wet meldcode kindermishandeling & huiselijk geweld
 • Uitleg van de Basis meldcode en de meldcode Branche kinderopvang (Route 2 & 3)
 • Uitleg hoe Veilig Thuis werkt aan de hand van een live advies gesprek
 • Casus bespreking aan de hand van de Meldcode & dilemma’s bespreken
 • Attitude naar ouders 
 • Toetsing: Kennis quiz
 • Evaluatie, certificaat & afronden
werkvormen: mondeling - discussie - actieve werkvormen - video en audio

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers, werkzaam in de kinderopvang.

Leerdoelen

Na het bijwonen van deze training hebben deelnemers kennis van:

 • De signalen van kindermishandeling 0 - 4 & 4 - 12
 • De vormen van kindermishandeling & huiselijk geweld 
 • Risico factoren en de gevolgen
 • Bewustwording & bespreekbaar maken
 • Eigen referentie in relatie tot kindermishandeling
 • De wet meldcode (de stappen) en meldcode Branche kinderopvang
 • De stappen uit de meldcode
 • Weten wat Veilig Thuis is en doet
 • Hun verantwoordelijkheid is het signaleringsproces  

Accreditatie

Na het volgen van deze training ontvangen de deelnemers

 • Het door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende bewijs van deelname betreffende “Werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling”.
 • Een deelnamecertificaat van de Logavak Opleidingsgroep BV, namens de kinderopvangschool

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.