Opleiding tot deBabyspecialist® in kinderopvang

Eerst volgende moment: 12 april 2017
Cursusduur: 6 dagen
Studiebelasting: 8 uur per maand voor voorbereiding en huiswerk
Niveau: MBO of hoger
Deelnameprijs: 1.890,00
Aanbod Incompany aanvraag
Werken met deallerkleinsten is een roeping. Zo benoemen pedagogisch medewerkers het vaak ook: “Mijn hart ligt bij baby’s”.
 
Pedagogisch medewerkers krijgen veel ondersteuning op het gebied van taalstimulering en thema-gericht werken. Er is dus volop scholing gericht op peuters. Vreemd genoeg is er weinig aandacht voor de groep kinderen die het kwetsbaarste zijn: baby’s. En het scholingsaanbod dat er is, richt zich met name op gedrag en minder op sfeer en relatie. Terwijl juist die elementen zo belangrijk zijn voor de opvang van baby’s.
 


In deze opleiding tot deBabyspecialist® ga je als pedagogisch medewerkers de zoektocht aan naar hoe jij je zo goed mogelijk kan afstemmen op iedere baby. De theoretische kennis en de praktische vaardigheden die het belang van deze afstemming onderbouwen, worden op een prettige manier aangeboden. Als pedagogisch medewerker werkzaam op een horizontale of verticale groep ga je aan de slag met nauwkeurige observaties, deskundige analyses en onderzoek je welke reacties helpend zijn als antwoord op de behoeften van baby’s. Vanuit een complementaire visie worden nieuwe inzichten aangereikt en vaardigheden ontwikkeld die in de praktijk meteen bruikbaar zijn.
 
Deze opleiding vergroot en verdiept kennis en vaardigheden van pedagogisch medewerk(st)ers, geeft hen handvatten om voor baby’s in de kinderopvang iets bijzonders te kunnen betekenen en inspireert hen om zichzelf te blijven ontwikkelen.

Programma

Deze innovatieve opleiding duurt 6 dagen. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Visie op baby’s
 • Pré en perinatale psychologie: invloed van vroege levenservaring op de baby
 • Pedagogische methoden, technieken en materialen
 • Stress-reductie van de baby in kinderopvang
 • Toegewijde interactie; tempo, aandacht en communicatie
 • Hechting: veiligheid versus uitdaging, stimuleren of faciliteren?
 • Baby’s van deze tijd, ouders van deze tijd: natuurlijk ouderschap en kinderopvang
 • Ik als deBabyspecialist; visie, basishouding, gespreksvaardigheden en zelfreflectie
De diepgang van de opleiding maakt dit tot een intensieve training die in korte tijd een blijvende gedragsverandering in gang zet. Dit wordt bewerkstelligd door de keuze aan werkvormen, het gebruik maken van huiswerk en de vergaande reflectie op eigen handelen.

Voor een globale dagindeling, klik hier.


Vooropleiding

De opleiding tot deBabyspecialist® is een aanvulling op de reguliere basisopleiding zoals vereist in de kinderopvang.
 
Basisvoorwaarden voor toelating zijn:

 • Minimaal een afgeronde MBO-opleiding
 • Aantoonbaar affiniteit en werkervaring met baby's

Leerdoelen

Na het afronden van de opleiding is de pedagogisch medewerker uitgegroeid tot deBabyspecialist® in kinderopvang. Zowel haar kennis over ontwikkeling en behoeften van baby’s is uitgebreid, alsook dat ze zich bewuster is van alle mogelijkheden die ze heeft en zal dit in de praktijk laten zien.
 

 • deBabyspecialist® heeft kennis over de ontwikkeling van 0-1 jarigen.
 • de Babyspecialist® herkent (verborgen) signalen van baby’s, kan deze duiden, uitleggen aan derden en hierop adequaat reageren.
 • deBabyspecialist® werkt vanuit een complementaire en contextuele visie.
 • deBabyspecialist® heeft middelen en technieken tot zijn beschikking die bruikbaar zijn in de groepssituatie en kan deze overdragen - indien gevraagd – overdragen aan ouder.
 • deBabyspecialist® zal zich indien nodig laten ondersteunen door een deBabycoach®.

Literatuur

Bij deze opleiding wordt gebruik gemaakt van een uitgebreide reader, welke bij de opleidingsprijs is inbegrepen.
Daarnaast dient u op eigen gelegenheid twee titels van de literatuurlijst aan te schaffen.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep B.V.

Het is voor kinderopvangorganisaties mogelijk om een licentie af te nemen. Niet alleen is dit een enorme winst voor de baby’s die op dat moment worden opgevangen in het kinderdagverblijf, maar tevens laten zij aan potentiële klanten zien, dat zij zich gespecialiseerd hebben in een kwalitatief goede opvang van baby’s. Onder de licentie mag het kinderdagverblijf zichzelf promoten met gelicenceerde deBabyspecialisten. Meer informatie over de voorwaarden sturen wij graag toe.
Wanneer een organisatie voor kinderdagopvang de licentie afneemt houdt dit in dat deze organisatie garant staat voor kwalitatief goede en deskundige baby-opvang, een gedragscode heeft afgesproken, licentiekosten betaald en de beschikking heeft over logo’s en materialen voor deBabyspecialist®.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.

Aanbod

Aanvang Locatie
12-04-2017 Logavak - Utrecht Inschrijven Meer informatie
06-05-2017 Logavak - Amsterdam Inschrijven Meer informatie
08-09-2017 Logavak - Amsterdam Inschrijven Meer informatie
20-09-2017 Eindhoven Inschrijven Meer informatie