Pedagogisch actief!

Cursusduur: 1 dag
Studiebelasting: 20 uur (inclusief literatuur)
Niveau: mbo niveau 4
Deelnameprijs: 285,00
Pedagogisch Actief! is een nieuwe zienswijze, waarbij het pedagogisch beleid direct wordt aangesloten op de uitvoering van taken van pedagogisch medewerkers. De methode Pedagogisch Actief! biedt leidinggevenden en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang handvatten waarmee een kwalitatief sterk en eenduidig pedagogisch beleid wordt bereikt. Wanneer er wordt gewerkt met de gehele methode kunt u toewerken naar een volledig pedagogisch kwaliteitssysteem.

Kijk voor de uitgaven en het project op www.pedagogischactief.nl

Werkvorm
Hoorcolleges afgewisseld met werken in kleine groepen

Tijdrooster/opbouw cursus
 • introductie methodiek
 • kennis nemen van de pedagogische acties
 • senior pedagogisch medewerker
 • plaats in de organisatie
 • functieomschrijving
 • werkwijze
 • coaching on the job
 • activiteitenbeleid en activiteitenplannen
 • implementatie binnen de eigen organisatie

Samenwerkingspartners
TintelTuin Kinderopvangorganisatie, BBMP-Magazine, Uitgeverij SWP, BKK

Programma

9.00 - 9.30 Inloop met koffie en thee
9.30 - 10.00Voorstellen docenten
Kennismaken deelnemers
Verwachtingen van deze dag; wat willen de deelnemers halen?
10.00 - 10.30Presentaties
 • Aanleiding tot  ontwikkelen van pedagogisch actief als alternatief voor videowerkbegeleiding
 • Pedagogisch actief! als instrument voor het versterken van de ontwikkelfunctie van de kinderopvang.
10.30 - 11.30Pedagogisch actief! als middel voor borging pedagogische kwaliteit.
Achtergronden, inzet van de methode, wat is de kracht van de methode.
11.30 - 11.45Pauze
11.45 - 12.30Deelnemers gaan in subgroepen reageren op Pedagogisch actief! als methodiek
en de toepasbaarheid binnen de eigen organisatie.
12.30 - 13.30Lunch
13.30 - 14.30Centraal bespreken, tips uitwisselen. Verbinding leggen met Pedagogisch actief!
Hoe kom je binnen een organisatie tot een heel pedagogisch kwaliteitssysteem?
14.30 - 14.45Pauze
14.45 - 16.00Senior pedagogisch medewerker als voorwaarde voor succes:
 • Inhoud functie
 • Relatie tot locatiemanager
 • Coaching on the job
 • Training van senioren
 • Onderhoud van het systeem.
 • Tips 

Doelgroep

De cursus Pedagogisch Actief! is bedoeld voor directies, stafmedewerkers en leidinggevenden in de kinderopvang en buitenschoolse opvang.


Vooropleiding

mbo niveau 4

Leerdoelen

 • Kennis opdoen van de methode
 • Zicht krijgen op de omvang en impact van de methode
 • Het kunnen beoordelen of deze methode ook in eigen organisatie toepasbaar is
 • Bij volledig inzetten van de methode kunt u binnen uw organisatie een volledig  pedagogisch kwaliteitssyteem opzetten

Literatuur

De volgende uitgaven (ter waarde van € 33,50) zijn bij de deelnameprijs inbegrepen: 
Schuurman, C. (2013). Handleiding Pedagogisch actief! Amsterdam: Uitgeverij SWP.Keuze uit één van de titels: Pedagogisch Actief! BSO of Pedagogisch actief! KDV

Bij de definitieve bevestiging van uw deelname kunt u aangeven welke titels u wenst te ontvangen.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Bij de deelnameprijs zijn koffie/thee en een lunch inbegrepen.

Aanbod

Aanvang Locatie
Er is momenteel geen aanbod voor dit onderwerp.